Zimní údržba ve Svitavách

Zimní údržba ve Svitavách

Na základě připomínek občanů ve věci úklidu komunikací ve Svitavách v posledním období, které jsem shromáždil a prezentoval na posledním jednání zastupitelstva, bylo svoláno jednání na radnici k tomuto tématu. Většina otázek byla zodpovězena především v návaznosti na aktuální „Plán zimní údržby“. Ke třem případům většího spadu sněhu (na začátku a na konci ledna a počátkem února) bylo, dle podaných informací, nasazeno v podstatě stejné množství techniky a kapacit, zimní údržba tedy probíhala ve všech případech stejně. Osobně se domnívám, že i s podporou reakcí občanů, byl mezi uvedenými případy režim a rychlost provádění zimní údržby poněkud jiný. V posledním případě jsem, na rozdíl od předchozích, zaznamenal pouze pochvalné ohlasy. Dále bylo, mimo jiné na jednání konstatováno, že chodec je povinen přizpůsobit chůzi stavu chodníku, případně jít po levém okraji vozovky. Dále, že žádná komunikace ani chodník nebyl v těchto obdobích uzavřen. Společnost SPORTES nemá žádnou vlastní techniku pro provádění úklidu po městských komunikacích v režimu zimní údržby. Službu nakupuje dodavatelsky. Technika na svitavském stadionu slouží výhradně pro potřeby údržby stadionu. Mnoho chodníků ve Svitavách neumožňuje provádění údržby větší mobilní technikou (malotraktor, multikara..).

Současně zaznělo, že by se do budoucna mělo město vážně zabývat možností provádět zimní úklid, zejména chodníků, vlastními kapacitami, na co osobně již dlouhodobě apeluji. V současné době na to nejsou podmínky a prozatím tento způsob řeší dodavatel, který ovšem, z dlouhodobého hlediska, považuje tuto službu prováděnou pro město, jako službu nezajímavou. S ohledem na současnou strukturu společnosti SPORTES není možné operativně zapojovat více vlastních kapacit do zimní údržby, výhled pro získávání nových pracovníků je nejistý. Přestože se domnívám, že dodavatel plní zadání objednatele s maximálním úsilím, bohužel nedisponuje dostatečnou a odpovídající technikou (což lze do jisté míry chápat) a kapacitami k tomu, aby plnil vše, jak by někteří občané očekávali. Plán zimní údržby je pružný dokument a osobně v něm očekávám na příští sezónu některé inovace.

Sám jsem předložil některé návrhy na opatření a změny v organizaci zimní údržby. Závěrem bych rád dodal, že schůzka splnila svůj účel. Na podzim slíbilo vedení města a SPORTESu zorganizovat kulatý stůl, který by mohl být pro občany dobrou formou osvěty k tématu provádění zimní údržby ve Svitavách. Děkuji všem za připomínky, které byly vzneseny, v případě potřeby jsem připraven dále o tomto tématu diskutovat. Věřím, že společně všichni zainteresovaní budeme pracovat na dalším zlepšení komunikace, ale i na uspokojování potřeb občanů, kteří žijí v tomto městě. Pokud zde občané dříve nebo nyní odvádějí daně a poplatky, věří v to, že i nadále budou především zdrojem pro zlepšování veřejných služeb.

Miroslav Sedlák, zastupitel za Piráti a nezávislí Svitavy