Volba starosty a dalších členů rady

Volba starosty a dalších členů rady

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Svitavy dojde k volbě starosty a dalších členů rady.

Piráti a Nezávislí Svitavy podpoří do vedení města takové zástupce, kteří:

  1. Ctí zásady otevřenosti
    Tím máme na mysli, že politikům musí být vidět pod ruce. Občané mají právo vědět, jak volení zástupci hospodaří s veřejnými prostředky. To znamená zveřejňování smluv, otevřená výběrová řízení, transparentní účty a digitalizaci. Podporujeme vyšší míru zapojení občanů do rozhodování, včetně zajištění videozáznamů z jednání zastupitelstva.
  2. Preferují rovný přístup
    Zastupitelé i veřejnost mají právo na včasné, pravdivé a nezkreslené informace. Důležité návrhy mají být v zastupitelstvu projednávány napříč celým politickým spektrem.
  3. Odmítají střet zájmů
    Odmítáme kumulaci funkcí a střet zájmů. Nepodporujeme, aby radní z pozice veřejné moci, rozhodoval o věci na níž má svůj zájem.

Proč nepodpoříme nominaci členů finančního výboru?

Zpracoval: Bc. Lubomír Dobeš, Mgr. David Šimek
Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města

Finanční výbor
KDU – Jiří Žilka – předseda
ČSSD – Václav Olbert
ANO – Jaroslav Kytýr
SPMS – Pavel Špaček
ODS – Veronika Žižková
KSČM – Libor Zelinka
Piráti – Miroslav Sedlák
ODS – Daniel Veselský
Ludmila Talířová

Ctíme zásadu, že kontrolní funkce náleží opozici. Radnice by neměla kontrolovat sama sebe. Z předloženého návrhu je evidentní, že byla porušena zásada paritního zastoupení a zásada proklamované otevřenosti. Nominace byla předložena bez jakékoliv předchozí diskuze se všemi zástupci volebních subjektů. Důležité posty by měly být obsazeny především odborníky, či lidmi s odpovídajícími zkušenostmi. Vzhledem k výsledku voleb je nesrozumitelné, z jakého důvodu jsou v daném výboru dva zástupci ODS a proč není navržen na předsedu výboru opoziční zastupitel.

Z výše popsaného logicky vyplývá, že si dovolujeme předložit protinávrh na usnesení k tomuto bodu, který odráží poměrně věrně volební výsledky a standardní kontrolní mechanizmy.

Zpracoval: Klub zastupitelů Piráti na nezávislí Svitavy
Předkládá: Mgr. Libuše Vévodová, zastupitelka města

Finanční výbor
Piráti – Miroslav Sedlák – předseda
KDU – Jiří Žilka
ČSSD – Václav Olbert
ANO – Jaroslav Kytýr
SPMS – Pavel Špaček
ODS – Veronika Žižková
KSČM – Libor Zelinka