Ustavující zastupitelstvo 31.10.2018

Program jednání:

1. Slib členů zastupitelstva podle zákona o obcích
2. Volba starosty a dalších členů rady
3. Volba finančního a kontrolního výboru
4. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
5. Pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů

Materiály pro zastupitele: