Úklid sněhu podle jednatele probíhá dle Plánu zimní údržby

Úklid sněhu podle jednatele probíhá dle Plánu zimní údržby

Vážení spoluobčané, v minulém týdnu probíhala poměrně rozsáhlá komunikace mezi mnou a jednatelem společnosti SPORTES Svitavy s.r.o., která je městem zřízenou firmou a je zodpovědná za stav městských komunikací. Způsob některých sdělení byl ve formátu otevřených dopisů a byl rozeslán taktéž všem zastupitelům. Celou korespondenci zde dále řešit je již nadbytečné a tak jen pár poznatků, které s tématem odklizení sněhu v době od 2. cca do 15. ledna t.r. souvisí:

Dle komunikace na soc. sítích, dle telefonátů, osobních setkání a z vlastních poznatků se domnívám, že právě v daných dnech nebyla sjízdnost komunikací a především schůdnost chodníků upravena tak, jak bychom si já i veřejnost představovali. Poskytovatelem provádění zimní údržby je externí společnost a zajišťuje údržbu, lépe však „zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti“. Na osobní schůzce s jednatelem jsem dnes obdržel informaci v tom smyslu, že vše probíhalo dle „Plánu zimní údržby“, což je také dokument, kterým se obě zainteresované společnosti plně řídí (dostupný na webu SPORTESu) . Dle názoru jednatele, nebyly v daném období v podstatě žádné zvlášť neobvyklé situace a veškeré komunikace byly odpovídajícím způsobem a v daných termínech udržovány. Současně jsem vyslechl informaci o tom, že dle jeho názoru spadlo v daném období ve Svitavách 50 – 70 cm sněhu (!?). V takových podmínkách tedy, podle jeho sdělení, není možné všude vyřešit zejména na chodnících zmírňování schůdnosti dostatečně kvalitně a rychle, podle představ některých občanů. Z uvedené schůzky jsem odešel obohacen o mnoho dalších detailů a současně jsem předložil k možné diskuzi několik námětů a připomínek. Očekávám, že se tímto bude SPORTES a současně vlastník, reprezentovaný městem Svitavy a radou města v působnosti Valné hromady, dostatečně podrobně zabývat. Pro ucelený dojem občanů si dovoluji i Vám tento dokument poskytnout. Děkuji i já všem občanům za jejich podněty a připomínky, rád je i do budoucna předám do příslušných rukou. Krásné zimní dny a bezpečný pohyb po Svitavách.

P.S. Současně také zde dávám navíc informaci o tom, že na mou veřejnou výzvu adresovanou starostovi města, ve věci zvážení asistence dopravy zdarma do zdravotnických zařízení, seniorům a handicapovaným občanům v době složitých podmínek, prozatím nemám žádnou odpověď.

Příloha: Návrh opatření a změn v organizaci zimní údržby

Miroslav Sedlák