Studie k rekonstrukci krytého bazénu ve Svitavách bude brzy k dispozici

Studie k rekonstrukci krytého bazénu ve Svitavách bude brzy k dispozici

Analyticko-ekonomická studie k připravovanému záměru rekonstrukce KPB ve Svitavách se blíží k výsledku, se kterým bychom veřejnost rádi v nejbližších týdnech seznámili. Jedno však již dopředu lze zveřejnit. Původní ekonomické předpoklady, se kterými byla veřejnost dříve vedením města seznámena, jsou bohužel mimo realitu. Jednak původní předpoklad vedení města ceny do 180 mil. Kč, je v rozpočtovém výhledu k připravovanému termínu spuštění rekonstrukce od července 2020,  již rozpočtováno za více jak 240 mil. Kč! Další ekonomické propočty jsou rovněž liché. Původně se předpokládalo s dotací z rozpočtu města na provoz ve srovnatelné výši okolo 6 mil. Kč/rok tak, jak tomu bylo na provoz v posledních letech. Aktuální analýza nákladů, za předpokladu přijatelného vstupného (díky blízké konkurenci obdobných zařízení), se bude s největší pravděpodobností blížit  9 mil. Kč/rok. Navíc se do budoucna očekává trend růstu energií cca 3-5% ročně. To vše by znamenalo, s ohledem na předpokládané přijetí úvěru 100 mil. Kč, celkové roční zatížení pro rozpočet města od roku 2022 jen za splátku úvěru a provoz KPB 14 – 16 mil. Kč, na dobu nejméně 20 let!. Jistou možností by bylo zvýšit výnosy, tedy cenu vstupného řádově o 50 % oproti předpokladům, což však právě pro konkurenci bohužel nebude reálně možné prosazovat.

Jsme přesvědčeni o tom, že rekonstrukci KPB je zapotřebí přehodnotit, upustit od původního záměru a vypsat novou vícestupňovou soutěž. Nejprve architektonickou a následně, po veřejném projednání, vybrat skromnější a účelnější projekt. Akceptovatelný projekt pro mnohem menší dlouhodobou zátěž rozpočtu města, s přihlédnutím k potřebám návštěvníků ze Svitav a nejbližšího okolí, by neměl překročit 150 mil. Kč. Pro tento projekt jsme připraveni zvednout ruku a podpořit jej.

Miroslav Sedlák