Veřejné zakázky – šatny Šapitó

Veřejné zakázky – šatny Šapitó

V minulosti se hodně diskutovalo ohledně šaten Šapitó u tělocvičny na stadionu. Přiložený dokument popisuje průběh výstavby šaten u haly Šapitó. Existuje důvodné podezření, že část stavby bylo postaveno o několik měsíců dříve, než došlo k podepsání smlouvy se zhotovitelem.

Starosta Mgr. David Šimek byl na tyto skutečnosti upozorněn již 2. 1. 2019. Místostarosta Pavel Čížek a další radní města, dostali informaci v polovině ledna. Do dnešního dne nepřišla uspokojivá odpověď, která by dokázala vysvětlit zjištěné skutečnosti.

Emailové reakce vedení města:

Mgr. David Šimek
Pavel Čížek
Ing. Jaroslav Kytýr
Mgr. Ditta Kukaňová
Mgr. Radoslav Fikejz
Bc. Ondřej Komůrka
Marcela Sezemská

Video ze zasedání – 1.část:

2. část: reakce místostarosty Pavla Čížka(ODS)

Analýza realizace projektu „Centrální tělocvična Svitavy – přístavba hygienického zázemí a šaten“

Autor: Ing. Vojtěch Fadrný, zastupitel za Piráti a Nezávislí Svitavy
Zpracováno ke dni: 29.1.2019

Perex

Dokument popisuje průběh výstavby šaten u haly Šapitó. Existuje důvodné podezření, že část stavby bylo postaveno o několik měsíců dříve, než došlo k podepsání smlouvy se zhotovitelem.

Časová osa realizace projektu

22.9.2017 – otevření centrální tělocvičny, fotografie dokazují že jsou postavené základy pro šatny. Dle projektové dokumentace „Spodní stavba“. Update: Na neveřejném semináři 14.2.2019 bylo potvrzeno, že základy se začaly stavět v červenci 2017.

Zdroj: https://atletikasvitavy.rajce.idnes.cz/2017_09_22_-_Slavnostni_otevreni_nove_sportovni_haly_Sapito%2C_Svitavy/
Další fotografie můžete nalézt třeba tady: https://olano.rajce.idnes.cz/2017.09_Slavnostni_otevreni_haly_Sapito/
Seznam Mapy: https://mapy.cz/letecka?x=16.4623187&y=49.7514104&z=19&pano=1&pid=59271472&yaw=3.382&fov=1.257&pitch=0.311

Časová osa – sled událostí

17.10.2017 – Rada města Svitavy schvaluje uzavření smlouvy o dílo s projekční kanceláří ADONIS PROJECT na zhotovení projektové dokumentace. Smlouva je podepsána 18.10.2017 Termín dodání je 30.10.2017, tzn. 12 dní.

Zdroj: https://www.svitavy.cz/script/_uredni_deska/rada/2017/20171017_38.doc

Update: Na neveřejném semináři 14.2.2019 bylo řečeno, že projekt byl zadán v březnu 2017. Není na to žádné usnesení Rady města.

9.11.2017 – odeslání žádosti o dotaci – investiční záměr:

Stavební připravenost:

Akce je projekčně i administrativně připravena k realizaci. Na stavbu je vydaná veřejnoprávní smlouva o povolení umístění a provedení stavby, jejímž jediným majetkově dotčeným subjektem je město Svitavy. Smlouva nabývá účinnosti 17.11.2017.

Zdroj: Podklady pro projekt č. 7.9 – https://piratisvitavy.cz/kauzy/satny-sapito/data/investicni_zamer.pdf

15.11.2017 – zastupitelstvo schválilo změnu rozpočtu, tedy financování šaten:

V diskuzi se někteří zastupitelé ptali, zda proběhne výběrové řízení. Celá debata působila dojmem, že se bude soutěžit a výsledná částka za šatny bude výrazně nižší, než bylo rozpočtováno v projektu. Místostarosta Pavel Čížek řekl: “zatím se ještě zhotovitel bude poptávat”.

Zastupitel Malý se ptá: „výběrové řízení zatím žádné nebylo“. Místostarosta Čížek odpovídá: „zatím se ještě zhotovitel bude poptávat“

Zastupitel Sedlák říká: „Budu v této věci rád, pokud se to vysoutěží za jinou cenu“

Zdroj: https://www.svitavy.cz/script/_uredni_deska/zastupitelstvo/2017/20171115_28.doc 

Závěr 1: Zastupitelstvo bylo před svým rozhodnutím uvedeno v omyl!

16.11.2017 – cenová nabídka na zhotovení šaten od firmy HIKELE.

Zdroj: Podklady pro projekt č. 7.9 – https://piratisvitavy.cz/kauzy/satny-sapito/data/rozpocet_nabidka_hikele_stavba.pdf

23.11.2017 – Rada města Svitavy schvaluje nabídku firmy HIKELE, zároveň dochází k podpisu smlouvy.

Zdroj: https://www.svitavy.cz/script/_uredni_deska/rada/2017/20171123_45.doc
Registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3949436

23.11.2017převzetí staveniště firmou HIKELE a začátek výstavby spodní stavby dle stavebního deníku.

Zdroj: Stavební deník – https://piratisvitavy.cz/kauzy/satny-sapito/data/stavebni_denik_pristavba_sz.pdf

23.11.2017 – 4.12.2017 – dle stavebního deníku stále probíhá stavba základů, tedy realizace spodní stavby.

Zdroj: Stavební deník – https://piratisvitavy.cz/kauzy/satny-sapito/data/stavebni_denik_pristavba_sz.pdf

Zdroj: Zápis z 1. kontrolního dne https://piratisvitavy.cz/kauzy/satny-sapito/data/kd_01.pdf

Zajímavosti

V technické zprávě je uvedeno, že stavební práce mají být zahájeny ve 3. kvartálu 2017. Tato zpráva má ale datum zhotovení říjen 2017.

Technická zpráva také uvádí, že nadzemní hydrant se nachází v místě budoucích šaten. Na fotografii z otevření centrální tělocvičny, tedy ze dne 22.9.2017 ale vidíme již nový přeložený hydrant.

Update: Na neveřejném semináři 14.2.2019 bylo potvrzeno, že hydrant se překládal v červenci 2017.

Zdroj: Technická zpráva – https://piratisvitavy.cz/kauzy/satny-sapito/data/B_SZ_DPS.pdf

Závěrečná zpráva o výsledku realizace hovoří o tom, že projektová dokumentace pro územní a stavební řízení byla zpracována na počátku roku 2017. To ale není pravda. Dle zápisu z rady města, došlo k podpisu se zhotovitelem projektu až v říjnu 2017. Na konci tohoto měsíce byl projekt hotový.

Update: Na neveřejném semináři 14.2.2019 bylo řečeno, že projekt byl zadán v březnu 2017. Není na to ale usnesení Rady města.

Stavební práce měly probíhat od poloviny měsíce listopadu 2017, fyzická realizace měla začít 23.11.2017 – na fotografiích je vidět že stavba byla rozestavěna mnohem dříve!

Zdroj: Závěrečná zpráva zpráva – https://piratisvitavy.cz/kauzy/satny-sapito/data/zaverecna_zprava.pdf

Závěr 2:

Stavba šaten byla zahájena několik měsíců před výběrem zhotovitele. Dokonce byly základy postaveny v době kdy na ně nebyl Radou města schválen projekt.

Tímto konáním byla vyloučena jakákoliv veřejná soutěž, protože část stavby dávno existovalo. Nebylo tedy možné z důvodu záruky za dílo zakázku přidělit komukoliv jinému.

Základy musela několik měsíců před výběrem zhotovitele zbudovat firma HIKELE!

Starosta Mgr. David Šimek byl na tyto skutečnosti upozorněn již 2. 1. 2019. Místostarosta Pavel Čížek a další Radní města, dostali informaci v polovině ledna. Do dnešního dne nepřišla uspokojivá odpověď, která by dokázala vysvětlit zjištěné skutečnosti.

Ing. Vojtěch Fadrný
www.piratisvitavy.cz

Ke stažení: