Rosnička aktuálně

Rosnička aktuálně

Dramatického zhoršení kvality vody v Rosničce si určitě nešlo nevšimnout, a je tudíž nutné se k této věci znovu vyjádřit. To ostatně činíme pravidelně, jelikož revitalizace této oblíbené rekreační oblasti je naší prioritou. Nelze snad říct, že by zde ze strany města nebyla objektivní snaha o nápravu situace, ale nedávné okolnosti ukazují, že není dostatečná.

Donedávna byla voda opravdu v dobré kvalitě, a to i podle oficiálních hygienických údajů. Nebyl jsem sám, kdo si to vyzkoušel na vlastní kůži. Odpusťte mi tedy dosavadní optimismus – přišel čas na změnu postoje. Situace je o to závažnější, že letošní červenec nebyl ani suchý, ani výrazně teplý. Srážek bylo nadprůměrně a teploty byly alespoň oproti posledním výrazně teplým červencům nízké. V porovnání to potom vypadá tak, že byl nejchladnější od roku 2000 a nejdeštivější od roku 1997. Nelze se tedy dále odvolávat na nepřízeň počasí. Je nyní jasné, že problém je v něčem jiném. Liché by bylo i vymlouvat se na špatnou situaci jinde. Podle údajů interaktivní mapy Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR z měsíce července je naše situace spíše výjimečná.

Radnice se rozhodla k obnově využít přírodní procesy s nižšími finančními náklady. Tuto cestu jsem já osobně schvaloval za předpokladu, že opatření budou dodržována důsledně tak, aby pokryla všechny problémy uvedené ve studii týkající se kvality vody v Rosničce z roku 2018. A dlouho to vypadalo nadějně. Při situaci s masivním výkvětem řasy z konce května jsem adresoval dotaz starostovi města a byl jsem uklidněn, že situace je pod přísným dohledem zodpovědných orgánů, a to včetně přítoku z Javorníku, odkud do Rosničky teče lidskou činností znečištěná voda. A voda se alespoň podle smyslových vjemů opravdu zdála být v pořádku. 

Jisté pochybnosti jsem začal mít po konferenci s prof. Maršálkem, který je jako odborník zodpovědný za konzultaci přijímaných opatření pro revitalizaci této vodní plochy. Výrazná absence členů rady města byla určitě na škodu, jelikož debata byla velmi plodná a byl v ní adresován jak dosavadní pokrok, tak i nevyřešené problémy. Zde znovu připomenu přítok z Javorníku a odbahnění dna. Samotný přítok není ve správě města, a zde tudíž nedošlo k pokroku. To nelze radnici přímo vyčítat, měla by o tom ovšem informovat přesněji. Co se týče odbahnění, je podle slov prof. Maršálka do budoucna nevyhnutelné. Přemíra živin uložená na dně totiž tiká jako časovaná bomba a lze jen těžko předvídat kdy spustí. Současný vývoj ukazuje, že ani příznivé počasí není zárukou čisté vody.

Myslím, že bylo fér dát nízkonákladovým řešením šanci. Nyní se však opět musíme přizpůsobit vzniklé situaci. Přišel čas rvát se o pozornost a prostředky k záchraně Rosničky. Současný stav je opravdu k uzoufání. Nedokážu si představit, že se to tak bude opakovat znovu a znovu. Dejte nám vědět, co si o situaci myslíte vy. Komunikace je důležitá k řešení každého problému a já nabývám dojmu, že její nedostatek přispívá k neúspěšným pokusům o revitalizaci.