Rezignace Miroslava Sedláka na mandát zastupitele

Rezignace Miroslava Sedláka na mandát zastupitele

Vážení občané, vážení zastupitelé,

Jsem zastupitelem občanů toho města téměř 10let a vždy jsem se snažil svůj mandát vykonávat s nejlepším vědomím, odpovědností, nasazením a jednoznačnou nezávislostí. A to ať už jako zastupitel, předseda kontrolního výboru nebo člen dopravní komise či finančního výboru. Domnívám se, že za uvedené období jsem se z účasti na zasedání zastupitelstva omluvil pouze v jednom případě.

Za celou dobu prosazuji transparentnost a upřednostňuji před svými zájmy zejména požadavky občanů. Jejich podněty se snažím řešit a hledat cesty k jejich prosazení. Zářným příkladem je to, že jsem nikdy zastřešení zimního stadionu neměl jako svou hlavní prioritu. Nakonec jsem nejen já, ale i ostatní milovníci ledního hokeje dočkali, byť je zastřešení pouze části toho, co si dnes lední hokej žádá.
Rád bych uvedl ještě jeden postřeh k zastřešení umělé ledové plochy. Jsem rád, že se zastřešení konečně podařilo a vážím si toho. Ovšem nemohu si odpustit okomentovat starostův výrok na adresu hokejistů, který zněl tak, že mají konečně vstát z těch židlí v hospodách a ukázat to, jak to s návratem ledního hokeje myslí vážně.  Já za všechny hokejisty, kteří chtějí znovuobnovit standardní hokejový oddíl, se zájmem vybudovat koncepční klub sděluji, že s přítomností ledové plochy od prvního prosincového týdne to zkrátka nikdy nebude možné. Očekávám informaci z povolaných úst a deklaraci toho, že pro následující sezónu bude provozovatel schopen připravit podmínky pro zahájení činnosti nejdéle na začátku října. V opačném případě byla řečnická výzva k hokejistům pouze nemístnou a nevhodnou narážkou. Soutěžní sezóna v tomto odvětví totiž začíná mistrovskými utkáními mládežníků již v polovině září.

V poslední době vnímám silný tlak na úplné umlčení opozice a to nejen ve formě trvalého odmítání jakýchkoliv podnětů ze strany většinové části koalice, ale také způsobem fungování zastupitelstva jako celku, který je pro mě nepřijatelný. Nebudu zde hovořit o zcela zjevném konfliktu zájmů některých zastupitelů, ke kterému jsem vždy měl a budu i nadále mít výhrady.  Již po volbách jsem byl překvapen tím, že si vedení města jednoznačně rozdělilo, až na jeden případ, všechny důležité funkce ve výborech a komisích a ani nepřijalo některé námi navržené nominanty do komisí. Co mě ale překvapilo také, byl návrh na odměňování zastupitelů v návaznosti na jejich další funkce. Zásadní nárůst odměn se však týkal především radních a všech loajálních zastupitelů. Dnes již podruhé schválení mimořádných odměn starostovi a místostarostovi je také a opět záležitostí, která s jinými městy v naší republice nesnese srovnání. Doplňuji, že nikomu z uvolněných jejich odměnu nezávidím a vysokému nasazení, dle mého odpovídá i jejich standardní odměna a bonusy.

Dalším, co nemohu již nechat bez reakce je nedávné odmítnutí zavést zkušební provoz městské dopravy. Mnozí občané vyjádřili ve dvou nezávislých anketách podporu této věci a dopravní komise přijala doporučující usnesení směrem k radě, aby v daných parametrech zkušební provoz byl v roce 2020 zaveden. Rada doporučení ani nevzala na vědomí a starosta předložil sám materiál pro jednání zastupitelstva, u kterého se v bodě schvalující spuštění městské dopravy ve zkušebním provozu následně všichni přítomní členové SPMS a ODS zdrželi při hlasování. Vážení zastupitelé SPMS a ODS, jednoznačně jste tímto dali občanům, kteří žádali městskou dopravu, že ji odmítáte, ať už se budete snažit to odůvodnit jakkoliv. To je prostě fakt.

Od roku 2016 se připravuje rekonstrukce krytého plaveckého bazénu. Možná ještě nějaký ten rok před tímto datem, se do tohoto objektu investují minimální prostředky, o tom jsme se mohli na pondělním semináři sami přesvědčit. Uběhlo pár let a v pondělí jsme byli seznámeni s tím v jak žalostném stavu krytý bazén vlastně je, bylo nám ukázáno mnoho problémových míst. Popravdě řečeno, dnes opravdu již vyžaduje velkou rekonstrukci, ale od roku 2016 jsem nejen já sám, ale i další lidé upozorňovali na to, že projekt předložený veřejnosti je drahý. Dnes mohu s plnou odpovědností sdělit, že opravdu nevím zda je drahý nebo levný neboť to neví skutečně nikdo, ani vedení města. Nikdo odpovědný už v té prvotní fázi nevyhlásil architektonickou soutěž, kdy by bylo možné vybírat z více konkurenčních nabídek. Jiná města vybírala třeba i z třiceti návrhů. Neexistuje odborná studie proveditelnosti, kterou každý investor, v procesu příprav k realizaci, nechá vždy nezávisle zpracovat.  Na všechny tyto věci jsem upozorňoval a to opakovaně. Od pozastavení realizace v lednu 2018 bylo dostatek času, aby vedení města svou chybu napravilo, bohužel však tvrdošíjně zde tlačí stále jeden jediný a nejspíš ten nejlepší projekt za částku 242 milionů korun. Takhle se, dle mého názoru, opravdu nemůže chovat řádný hospodář, kterému občané svěří nakládání s jejich prostředky a majetkem. Tohle je bianco šek od daňového poplatníka.

Na minulém zasedání zastupitelstva jsme byli svědky naprosté dehonestace opozičních zastupitelů, mezi kterými jsem byl i já za to, že jsme nezveřejnili výsledek vyšetřování orgánů činných v trestním řízení. Připadal jsem si jako na prvoinstančním jednání soudního tribunálu, kdy za tímto procesem následuje veřejné lynčování na pranýři na svitavském náměstí. Pan žalobce si opravdu nebral servítky a vše uměl velmi barvitě opepřit.  A to jen za netransparentní chování. Domníval jsem se, že vše tímto skončí, ale ouha, věc měla pokračování v městském informačním zpravodaji Naše město. V článku za zastupitelských lavic si všichni mohli přečíst další díl dehonestace a urážek na adresu Pirátů. Slova jako „na troskách vyrostli“, „nenávist vůči vedení města“ „trapné vystoupení“, „po štvavé kampani v médiích“, „destruktivní kampaň“, „nepodložených konstrukcí“ a podobně jsou jasným znakem nepřijatelného vyjádření autora toho článku, naprosto srovnatelným s štvavou kampaní politiků a médií v padesátých a sedmdesátých let minulého století nebo na stranických sjezdech KSČ. Musím zde jednoznačně odmítnout také to, že jsme vtáhli a bez jejich vědomí kolegy zastupitele za KSČM do žádosti o svolání mimořádného jednání zastupitelstva. Vše je jednoznačně prokazatelné a doložitelné. Oba o naší žádosti, kterou jsme hejtmanovi zaslali, věděli dopředu a mailem dostali kopii v den odeslání. Navíc v předmětné žádosti našeho klubu byla citace, že nejsou žadateli, ale podporují svolání mimořádného zastupitelstva. Kromě toho zástupce KSČM na náš dotaz před třemi týdny uvedl, že tento článek v celém rozsahu vůbec nečetl a podepsal pouze jeho část. Jak transparentní způsob jak získat podpis pod společné prohlášení, že. Kromě jiného v této věci došlo zcela zjevně k opětovnému porušení Dohody politických subjektů při zveřejňování příspěvků. Uzávěrka pro zaslání příspěvků do zmíněné rubriky byla totiž dva dny před konáním zastupitelstva v listopadovém termínu. Článek tedy neměl být odpovědným redaktorem vůbec přijat.

V průběhu října jsem si na facebookovém oficiálním informačním profilu města Svitavy s dalšími přispívajícími a starostou vyměňoval názory na MHD a související témata. Po posledním odpovědi od p. Šimka mě byl přístup na portál správce zablokován. Jak otevřená platforma, že? Následující den, tedy 24. října jsem se ve v této věci obrátil na vedoucího informačního centra města s dotazem, proč nemám přístup. Včera, tj. 10. prosince mi vedoucí informačního centra odpověděl na můj původní dotaz s tím, že přístup mi byl odblokován s odůvodněním, že se on neví, jak se to mohlo stát a kdo za blokací stojí. Reálný obraz o otevřenosti na oficiálním informačním portále města.

Závěrem mi dovolte omluvit se občanům tohoto města v tom, že jsem nebyl schopen některé jejich oprávněné požadavky a očekávání naplnit. Je mi velmi líto že hlavní moje volební motto se nepodařil prosadit. MHD nebude.

Současné složení toho zastupitelstva mě bohužel již neopravňuje domnívat se, že se jakýmkoliv požadavkům ze strany opozice podaří cokoliv prosadit, rozhodl jsem se na svůj mandát rezignovat a to k datu 31. 12. 2019. Činím tak především s přihlédnutím ke shora uvedenému, z osobních důvodů. Rád bych se věnoval mnohem smysluplnější činnosti, třeba i k obnově oddílu ledního hokeje a mnohem plodněji strávenému volnému času.

Děkuji všem za podporu a za pochopení mého rozhodnutí. Rád bych si od komunální politiky a hlavně stylu jakým se zde vede, na čas odpočal.

Přeji Všem občanům i zastupitelům krásné Vánoce.

Miroslav Sedlák