Reakce na nepravdivé informace v reportáži CMS TV ke kauze Šapitó

Reakce na nepravdivé informace v reportáži CMS TV ke kauze Šapitó

Dne 4.3.2019 zveřejnila CMS TV tendenční reportáž týkající se kauzy Šapitó, v níž byla uvedena řada nepravdivých tvrzení, jež jsou jednoduše vyvratitelná dostupnými dokumenty.

V reportáži je uvedeno:

1. Komentátor CMS TV: Na zastupitelstvu 30. 1. 2019 přišli Piráti a nez. s několika tvrzeními týkajících se Šaten Šapitó. Vedení města nebylo pochopitelně schopné bez přípravy reagovat. NENÍ PRAVDA

Zdůvodnění: Komunikace k tomuto tématu s vedením města probíhala již od 2. 1. 2019 (ostatní radní osloveni 17. 1. 2019).
zdroj: https://www.piratisvitavy.cz/satny/

Místostarosta Pavel Čížek ve své odpovědi 23. 1. 2019 uvedl:

“Dobrý den, po mém ověření si a zjištění všech informací a podkladů k Vámi uváděným větám sděluji následující:
zakládání stavby provedeno nebylo, provádělo se až na základě zpracované projektové dokumentace po uzavření smlouvy
k větě o potvrzení pana Ďulíka je jediné konstatování. Tato věta je vymyšlená a zcela nepravdivá.
Pavel Čížek
místostarosta města Svitavy “

zdroj: https://piratisvitavy.cz/kauzy/satny-sapito/emaily/pavelcizek.html

2. Komentátor CMS TV: Místostarosta na zastupitelstvu 30. 1. 2019 řekl, že se jedná o podklad budoucí stavby. NENÍ PRAVDA

Zdůvodnění: Na zastupitelstvu 30. 1. 2019 toto vyjádření nezaznělo.

3. paní Hikelová: zastupitelstvo schválilo změnu rozpočtu výstavby centrální tělocvičny. NENÍ PRAVDA

Zdůvodnění: Zastupitelstvo schválilo změnu rozpočtu na financování přípravy sociálního zázemí.  
V důvodové zprávě ke změně rozpočtu se uvádí: “Je třeba zajistit základové konstrukce a technické sítě pro navazující sociální zázemí (výstavba bude realizována v závislosti na finančních zdrojích vč. možnosti získání dotační podpory).”
Zdroj: https://www.piratisvitavy.cz/wp-content/uploads/2019/03/4.12.DZ_rozpoctove_opatreni.pdf

4. paní Hikelová: firma tam nalila vlastních 36 000 Kč. JE ZAVÁDĚJÍCÍ

Zdůvodnění: Dle kvalifikovaných odhadů byla rozpracovanost spodní stavby v řádů statisíců.

5. Komentátor CMS TV: Piráti přišli s tvrzením, že na dílo mělo být vypsáno nové výběrové řízení. NENÍ PRAVDA

Zdůvodnění: Piráti uvedli, že dílo započalo před výběrem zhotovitele.

6. Komentátor CMS TV: Vedení města s právníkem a stavební firmou detailně vysvětlili a vyvrátili veškerá sporná tvrzení Pirátů. NENÍ PRAVDA

Zdůvodnění: Už na semináři Piráti některá vyjádření nepřijali. Obě strany se dohodli, že se ráno před tiskovou konferencí sejdou, kde zaznělo, že nepovažují věc prozatím za uzavřenou a tuto skutečnou budou tlumočit na vlastní tiskové konferenci.

7. Komentátor CMS TV: Tisková konference 15. 2. 2019 měla být společná. NENÍ PRAVDA

Zdůvodnění: Do půlnoci 14. 2. 2019 měl zastupitelský klub reagovat, zda bude tisková konference společná. Nabídku vedení města uskutečnit  společnou tiskovou konferenci zastupitelský klub Pirátů a Nezávislých ve stanoveném čase odmítl .

8. pan starosta Šimek: Na závěr tříhodinového semináře jsme se shodli, že jsme si celou záležitost vysvětlili a tudíž jsme brali tuto diskuzi jako uzavřenou. NENÍ PRAVDA

Zdůvodnění: Už na semináři Piráti některá vyjádření nepřijali. Obě strany se dohodli, že se ráno před tiskovou konferencí sejdou, kde zaznělo, že Piráti nepovažují věc prozatím za uzavřenou a tuto skutečnou budou tlumočit na vlastní tiskové konferenci.

9. Komentátor CMS TV: Podle toho, co nám řekl původce celé kauzy, už jim vrtá hlavou již jen jediná věc. NENÍ PRAVDA

Zdůvodnění: Zastupitel Fadrný v rozhovoru pro CMS TV se odkázal na tiskovou zprávu Pirátů, kde byla vyjmenována celá řada skutečnosti, u nichž ještě pochybnosti přetrvávají.
zdroj: https://www.piratisvitavy.cz/tiskova-zprava-prehled-o-skutecnostech-ve-veci-prubehu-vystavby-saten-sapito/

10. Někteří zastupitelé, kteří se vyjadřovali v reportáži skutečně neměli informace předem. Není však pravda, že by vedení města nemělo informace dopředu. Vedení města bylo na skutečnosti uvedené na zastupitelstvu opakovaně upozorňováno již od 2. 1. 2019

11. paní zastupitelka Stichová: Piráti by měli zvolit jinou cestu, než cestu veřejného napadání s nepravdivými a nepodloženými informacemi. NENÍ PRAVDA

Zdůvodnění: Piráti a Nezávislí Svitavy zveřejnili informace a dotazy, které byly ozdrojované. Jednalo se o materiály, které byly poskytnuty z oficiálních zdrojů města.