Projednání programových priorit s vedením města

Projednání programových priorit s vedením města

Ve středu 28.11. jsme se setkali se zástupci vedení města Svitavy, abychom projednali některé programové priority. Deklarovali jsme konstruktivní opoziční práci a proto hledáme podporu pro své návrhy. Na radnici jsme jednali ve složení Vojtěch Fadrný, Miroslav Sedlák, Libuše Vévodová a za město s námi jednali starosta David Šimek, místostarosta Pavel Čížek a radní Ditta Kukaňová.

Probíraná témata:

Otevřenost radnice

Videozáznamy ze zastupitelstva
Prosazujeme, aby veřejnosti bylo umožněno sledovat jednání zastupitelstva města i po jeho skončení. Současný stav ve formátu audiozáznamu je překonaný, má-li radnice k dispozici techniku pro profesionální přenosy, nic nebrání tomu, aby se zveřejňovala anonymizovaná videa.

Materiály pro zastupitele
Veřejnost má právo mít k dispozici maximum informací. Materiály pro zastupitelstvo by měly být jednoduše dostupné veřejnosti. Vzhledem k tomu, že úředníci (vedoucí odborů) vkládají anonymizované smlouvy do registru smluv, nic nebrání tomu, aby dokázali připravit podklady pro zastupitelstvo v tomto režimu.

Zápisy z jednání Rady
Materiály z jednání Rady města doplnit v části „Zápis z jednání“ o hlasování po jménech, včetně zveřejnění a zpřístupnění Zápisu z jednání Rady.

Naše město
Grafická podoba radničního zpravodaje Naše město musí být unikátní a nemůže docházet k jeho využití pro jiné než městské, zpravodajské účely. Současně očekáváme, že dojde k obměně složení redakční rady zpravodaje se zástupci všech subjektů v aktuálním složení zastupitelstva.

Rozpočet města

Prosazujeme otevřenost a současně s tím přehledný a rozklikávací rozpočet města. Vstupem do projektu Otevřená města (www.otevrenamesta.cz – Projekt – Aplikace CityVizor – rozklikávací rozpočet města) dojde k vyšší míře transparentnosti a dostupnosti informací o toku peněz a financování zakázek. Náklady na tuto službu jsou minimální a pod patronací ministerstva financí. Rádi bychom více spolupracovali na přípravě rozpočtu na rok 2019.

Doprava ve městě

Rádi bychom, aby do poloviny roku 2019, po zpracování a vyhodnocení studie zavedení MHD (do 31.3.), v případě kladného vyhodnocení, byly zahájeny přípravné práce k zavedení zkušebního provozu. Zaměření MHD směrovat pro cílovou skupinu seniorů.

Sociální služby

Požadujeme snížení poplatku za komunální odpad pro osaměle žijící seniory nad 80 let na 50% aktuální sazby. Podporujeme komplexní vyřešení a propojení poskytovaných sociálních služeb.

Komise a prac. skupiny

Rádi bychom naše odborníky zapojili do vytvořených komisí a pracovních skupin. Očekáváme požadavky na doplnění naší nominace a informace o zaměření jednotlivých týmů a náplň činnosti.


Dále jsme ještě prošli tyto záležitosti:

Realizace chodníku v Lačnově – dokončení díla
Postup úpravy projektu a realizaci přestavby Domova na rozcestí
Rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou – záměr a projekt
Postup revitalizace rybníka Rosnička
Další plánované investiční akce na rok 2019

Věříme, že se nám společně podaří naše návrhy prosadit. Těšíme se na další setkání.