Piráti chtějí řešit dostupné bydlení

Piráti chtějí řešit dostupné bydlení

Piráti a nezávislí se dlouhodobě snaží o změnu postoje města k bytové politice. Svitavy vlastní 537 bytů (z toho 113 bytů v domě se zvláštním určením) a všechny jsou dlouhodobě obsazené. Novou výstavbu radnice neplánuje.

Situace se řeší jen v rámci developerských projektů. Soukromé stavební společnosti postavily v našem městě (nebo v současné době staví) několik bytových domů. V nich má být výhledově k dispozici až 400 bytových jednotek, přičemž tržní cena za 1m 2 se dnes pohybuje okolo 30 tisíc Kč. Podle našeho názoru to není cesta, jak poptávku po startovacím bydlení uspokojit. Mladé rodiny často nemají dostatek finančních prostředků a jejich příjmy jim nestačí ani na získání hypotéky.

Jako příklad dobré praxe uvádíme Poličku. Bytovou problematiku toto město řeší financováním z investičních zdrojů a staví nízkoenergetické domy s nájemními byty. Podobný přístup se snažíme prosazovat i ve Svitavách. Je to jedna z možností, jak zmírnit odliv mladých. I přesto, že pracují ve větších městech, by mnoho z nich uvítalo možnost bydlet zde i nadále. Umožněme jim to.

Svitavy disponují dostatkem finančních prostředků na realizaci vlastní výstavby. Stačí, aby tuto naši variantu řešení bytové politiky podpořili i ostatní zastupitelé.

Libuše Vévodová, Vojtěch Fadrný, Miroslav Sedlák – Piráti a nezávislí Svitavy
www.piratisvitavy.cz