Miroslav Sedlák – konec jednoho zastupitele

Miroslav Sedlák – konec jednoho zastupitele

Jelikož už pár dní dobrovolně nejsem členem zvoleného nejvyššího orgánu vedení města, kterým je zastupitelstvo, musím přiznat, že cítím jistou úlevu a rád bych také vysvětlil v několika dílech poněkud podrobněji své důvody k odstoupení. Vnímám také to, že po zveřejnění mé rezignace mi mnohými občany byla vyjádřena podpora, za kterou dodatečně všem děkuji. Musím ovšem přiznat, že bych si jí vážil mnohem více, pokud by byla hmatatelnější v průběhu celého období, po které jsem své zastupitelské poslání vykonával. Je mi to líto, ale podpora, třeba ve sportu, je zpravidla vyjádřena plnými tribunami a hlasitým fanděním, takhle to vnímá aktivní sportovec a určitě jej to motivuje k další práci a zlepšování výkonu. Diváky u televize nebo za zdmi stadionu sportovec vnímá, ale jen zprostředkovaně. Deset let je v lidském životě docela dlouhá doba na to, aby si člověk vytvořil názor na komunitu, které je součástí. Pokud po této době dojde sám k poznání, že jeho práce nepřináší jemu samotnému přiměřené uspokojení, necítí podporu, měl by svou invenci napřít jiným směrem. Na vydávání energie foukáním proti vichřici, která roztáčí lopatky větrného mlýna svým směrem, je jedinec příliš slabý. Za období, ve kterém jsem působil v zastupitelstvu našeho města, jsem právě v posledním roce pocítil marnost nejvíc. Jinak to vnímá zastupitel zcela nezávislý a nejspíš jinak zastupitel v morálním či jiném střetu zájmu. V mnoha případech jsem se o tom přesvědčil. Do mozaiky frustrace přispělo mnoho kamínků, které se složily postupnými kroky k ucelenému obrazu a mému rozhodnutí.

Moje rezignace je ale především výzvou, která má směřovat hlavně k voličům, kteří mají volební právo, kteří chodí volit pravidelně a volí osobnosti povolané i pomazané, ale i k těm, kteří svou jedinečnou možnost přispět k volbě nejvyššího orgánu správy města pravidelně zahazují do koše.

Městská doprava

Za dobu deseti let jsem se snažil prostřednictvím dvou volebních subjektů (NS a PaNSy) a v posledním čase i s přímou podporou dalšího (ANO) zavést, zejména ze strany mnoha seniorů žádanou, městskou dopravu (MHD). Vždy jsem ji měl ve svém programu a v poslední době se mi dokonce podařilo ji prosadit, jako jednu z priorit v dopravní komisi, jejímž jsem byl
členem. Nebylo dílem náhody, že vítězný subjekt (SPMS) si do svého minulého volebního programu dal i „zpracování studie zavedení MHD“. Ano, jejich volební slib byl splněn a jsem
přesvědčen, že i překročen. Slibem totiž získali i ty voliče, kteří jim uvěřili to, že za studií bude následovat pravděpodobně i realizace. Pěkně ptáčkovi zpívají, když ho vábí,… V dopravní
komisi, složené z nominantů většiny subjektů zastoupených v zastupitelstvu, panovala při přípravách konceptu zavedení MHD vzácná shoda nad všemi důležitými parametry, dokonce
byl převzat i mnou předložený návrh parametrů zkušebního provozu.

Tendenční prezentace odborné studie však ve mně zbudila vážné pochybnosti o tom, že ke spuštěnízkušebního provozu MHD dojde. Vše pro zavedení bylo následně v komisi jednomyslně schváleno a předloženo radě města. Výsledek – nezájem! Namísto toho namalování zastávek linkových autobusů, dokonce na místech, kde je to dopravně nebezpečné
a kde řidiči zastavují naprosto výjimečně. Ve zpravodaji jakýsi vybraný „jízdní řád“ linkových spojů, který je velmi zmatečný a mnozí jej ani dokáží rozluštit. Mnohé spoje končící na hlavním uzlu, vlakovém nádraží, na spoje však vlaků příliš nenavazují. Tohle má být variantní dopravní obslužnost namísto MHD? Sám jsem se ptal několika řidičů, jak jsou nové zastávky využívány a nejméně dva mi shodně odpověděli: „kterej ….. tohle vymyslel!“. Odcházím také proto, že jakýkoliv dobrý nápad předložený členem opozice se ze zásady odmítá!

Krytý plavecký bazén

Od roku 2015 vedení města připravuje rekonstrukci Krytého plaveckého bazénu (KPB). Již v počáteční fázi jsem, spolu s dalšími kolegy, připomínkoval proces, ale také městu Svitavy neodpovídající rozsah a velikost. Vedení Sportesu, které bylo zpočátku manažerem příprav projektu a posléze vedení radnice zadalo zpracování, bez výběrového řízení, studie jedinému projektantovi. Následně nedošlo ani ke zpracování studie proveditelnosti, která je velmi důležitým dokumentem, nejen pro samu investici, ale zejména jako vodítko pro vyhodnocení rizik a nákladů na provoz. To vše bylo a je v rozporu s obvyklými postupy u takto významných staveb. Od počátku má vedení města jedinou koncepci KPB. V roce 2018 město odkoupilo KPB a dál jedná vedení města o realizaci již samo. Z počátečního odhadu nákladů na rekonstrukci ve výši 150 mil. Kč se aktuálně počítá již s 240 mil. Kč! V lednu 2018, po mém návrhu z prosince na pozastavení toho projektu, se opravdu rada města rozhodla projekt pozastavit, neboť bylo rozpracováno více významných akcí a riziko ufinancování KPB vysoké. Tehdy bylo odsoutěženo za cca 190 mil.Kč.

V roce 2019 se začalo opět schylovat k oprášení projektu KPB a spuštění. Rozhodl jsem se, což vedení města jak jsem výše uvedl, odmítlo zadat odborníkům, zpracovat sám analýzu
(alternativa za odbornou studii proveditelnosti), která měla ukázat všechna rizika spojená s připravovanou rekonstrukcí a předložil jsem ji v září vedení města a všem zastupitelům.
Bohužel ani tento dokument nebyl vzat vážně a se všemi výstupy v něm obsaženými se detailně nikdo odpovědný zjevně nezabývá. Naproti tomu v prosinci 2019 došlo většinově ke
schválení spuštění procesu rekonstrukce KPB. V té samé chvíli zastupitelé schválili investiční projekt, dokonce bez finančního rámce, tedy něco o čem nejsou zcela zásadní a úplné
informace. Například kolik bude z rozpočtu potřeba uvolnit. Prováděcí projekt v této chvíli totiž prochází revizí. Jako příklad bych rád uvedl například, že v lednu t.r. byla dokončena rekonstrukce KPB v Rakovníku s rozpočtem 192 mil. Kč (zde odkaz na průběh realizace – bazen- rakovnik), a to včetně dvou tobogánů a venkovního bazénu! Odcházím, protože zastupitelstvo rozhoduje o rekonstrukci KPB bez projednání důležitých dokumentů a znalosti všech souvislostí.

Občan a sportovec

V roce 2018 se dokončil tolik let požadovaný chodník v Lačnově. Jeho zbudování se rodilo v bolestech a dokonce za asistence ústavu pro jazyk český. Na letošní zimní sezónu pro
změnu nebyl opět zařazen do Plánu zimní údržby, jen vyjma autobusových zastávek. Pokud se někdo k zastávkám má dopravit k úklidu, kdy navíc je celý chodník vhodný k využití techniky, pak nerozumím tomu, proč nebyl celý zařazen do Plánu zimní údržby. Současně se domnívám, že Plán zimní údržby měl být konzultován s dopravní komisí, což se rovněž jaksi opomnělo. Můj pocit je ten, že když už jste si ho lačnováci prosadili, tak si ho teď sami uklízejte nebo jej teď budeme možná uklízet až nám zbude čas.

Jsem rád, že se zastřešení zimního stadionu konečně podařilo a vážím si toho. Ovšem nemohu si vzpomenout na starostův výrok při slavnostním otevření na adresu hokejistů, který zněl tak, že mají konečně vstát z těch židlí v hospodách a ukázat to, jak to s návratem ledního hokeje myslí vážně. Já za ty, kteří mají zájem znovuobnovit standardní hokejový oddíl a vybudovat koncepční klub sděluji, že s přítomností ledové plochy od prvního prosincového týdne do poloviny února to zkrátka nikdy možné nebude. Snažil jsem se před pár dny ukázat, že o hokej může ve Svitavách být zájem a věřím, že za předpokladu zlepšení technických možností to reálné je, ledovou plochu však hokejisté potřebují nejdéle od října a do poloviny března, jinak jsou jakékoliv proklamace a výzvy jen nevhodným rýpnutím a hloupými řečmi. Hokejisté si musí sami vybojovat své místo na výsluní a vím, že někteří jiní tomu nepřejí, přesto se o návrat ještě pokusím. Také proto končím v zastupitelstvu, ve sportu vidím lepší uplatnění a smysl své činnosti.

Komunikace a dehonestace

Je mi dlouhodobě známo, že komunikace mezi vedením koalice a opozicí není ideální, musím však jednoznačně sdělit, že z naší strany nikdy na zasedáních a před kamerami nedošlo
k dehonestaci kohokoliv nebo bezdůvodným, nemístným útokům ve verbální rovině. Z druhé strany však několikrát k tomuto došlo, a to dokonce až k osobním k urážkám, naposledy a to v nemalé míře také na listopadovém zasedání. A to především proto, že jsme si dovolili poukázat na „nestandardnosti“ a následně podali podnět orgánům činným v trestním řízení, v procesu realizace šaten Šapitó. Většina z těch, kteří se s touto problematikou podrobně seznámilo, naše pochybnosti označilo za oprávněné, a to i přesto, že s dalšími kroky se nemuselo jednoznačně ztotožnit. Zkrátka jsme si dovolili příliš a tak, jak není v našem městě zjevně obvyklé. Vše jsme ovšem dopředu a jednoznačně avizovali a vůči zákonu dostáli své povinnosti. Co je proti našemu postupu impeachment na amerického prezidenta, zřejmě jen epizoda pro médií. Ve Svitavách prostě je někdo rovný a někdo rovnější, bojím se snad napsat něco o nedotknutelnosti. Jakým způsobem jsme byli posléze počastováni na zasedání z úst starosty a následně v radničním zpravodaji inkvizičně dehonestováni, bylo pro mnohé nezaujaté velmi nepříjemným překvapením, kam až hrubost představitelů města může dojít. Jeden zastupitel mi dokonce potvrdil, že podepsat se pod článek v našem městě bylo menším zlem než nepodepsat….

Koncem října jsem vedl na oficiálním městském info portále diskuzi se starostou města a po výměně názorů jako mávnutím proutku mi byl okamžitě některým ze správců zablokován
přístup na tento portál. Je mi známo, že správců (jedním z nich je i starosta) je více, ale pár vteřin po zveřejnění příspěvku starosty byl můj přístup blokován, to ukazuje jednoznačně. Jiný ze správců se mi po mém vystoupení k tomuto tématu omluvil, další pokoušel vnutit názor, že to mohlo být omylem, moje chyba apod. Každému, kdo se na fb více pohybuje je zřejmé, že to omylem prostě být nemůže. Odblokován s omluvou jsem byl až poté, co jsem se důrazně o této věci zmínil na prosincovém zasedání zastupitelstva. Cenzura a způsob komunikace ze strany těch, co v této věci mají potřebné nástroje je rovněž důvodem mého odstoupení. Tohle nejsou znaky demokracie a práva na názor, proto také odcházím ze zastupitelstva.

Závěr

Zcela závěrem tohoto seriálu bych opravdu od srdce poděkoval všem, co mi kdy vyjadřovali podporu, skutečně a upřímně si toho vážím. Jakmile však ztratíte doma potřebnou podporu, nabydete vnitřní pocit marnosti a nejste schopni překonat frustraci, nevidíte světlo na konci tunelu, pak sami pochopíte to, co jsem v předchozích dílech uvedl. Jsem duchem, snad zatím i tělem sportovec. Snažím se hrát fair play a tyto pravidla jsem v současném složení zastupitelstva bohužel už nenacházel. Docela vnímám případné lajky pod mými příspěvky, které jsou možná pouhým vyjádřením podpory nebo srozumění s tématem. Ale pozor přátelé, vše také sleduje „malý velký bratr“ z druhé strany. Je to sice má domněnka a vidím v tom pro lajkujícího také riziko vyřazení ze skupiny přátel vedení města, takže prosím zvažujte důsledky, než mi dáte „paleček“. Mnoho ze zastupitelů je ve více či méně zřetelném střetu zájmu. Stačí si projít jejich pracovní zařazení, způsob jak hlasují, ne/diskutují k tématům a kým jsou odměňováni, více snad není třeba. Zastupitelstvo v současném složení je spíše, a to mi promiňte, skupina „přátel“ a pár nepřátel, co nepřejí rozvoji města, nikdo pouze zastupitel s jiným názorem. Ač si to nechceme možná přiznat, lobystické zájmy a způsoby jednání jsou nejen v nejvyšších patrech, ale i u nás. I přesto, že politika není sport, je o kompromisech a jednáních. Vzato však v souvislostech, silný hráč je tak velký, jak umí ocenit slabšího a ne jej porazit, ještě ho zesměšnit a zadupat do země.

Málo občanů se zajímá o práci zastupitelstva, o dění ve městě, do kterého svými daněmi přispívají. Mnoho z nás bohužel vidí např. za rekonstrukcí KPB pouze nový objekt s poměrně luxusním vybavením, málokdo však budoucí dopady do rozpočtu města, ze kterého se tím pádem nebude moci vynakládat tolik do dalších oblastí, sociálních, cenově přijatelného bydlení, sítí, komunikací nebo do občanské vybavenosti. Nikdy jsem neměl dojem, že všechno současné vedení města dělá špatně, nikdy jsem se necítil jako ten, co brzdí rozvoj našeho
města. Jen jsem využíval nezadatelného práva opozice se vším nesouhlasit. Jako rozhodčí v ledním hokeji dělám svou práci tak, jak nejlépe umím, nečekám žádné chvalozpěvy, odměnou je pro mě to, že mi hráči i diváci nespílají. Prostě za jistou odměnu se snažím profesionálním způsobem odvést to, co je mou povinností. Každá má drobná chyba je často důvodem ke kritice a já ji musím umět přijmout. Jinak bych tuto činnost nemohl dělat 30 let. Takto se chovám i ve svém podnikání. Že jsem občas kritický k některým rozhodnutím ve správě našeho města, je rovněž mým právem a druhá strana by měla tuto věc nevnímat jako útok, ale téma k diskuzi. Bohužel tomu tak mnohdy není. Apeluji do budoucna na vás, na voliče, vybírejte pečlivě koho volíte a snažte se jej kontrolovat a komunikovat s ním po celou dobu, jen tak bude skutečně tím VAŠÍM zastupitelem. Přemýšlejte o jeho nezávislosti. Já se o to 10 let maximálně snažil. A právě pro vše uvedené jsem se rozhodl rezignovat a nebýt součástí současného Zastupitelstva města Svitavy. Pokud jste můj seriál četli a došli až sem, jsem velmi rád, protože v takovém případě se nad vším určitě zamyslíte. Díky vám za to.

Krásné dny všem.
Miroslav Sedlák