MHD ne, bazén ano i bez studie

MHD ne, bazén ano i bez studie

V závěru loňského roku nebylo zastupitelstvem přijato zavedení MHD a naopak bylo schváleno spuštění procesu rekonstrukce krytého bazénu. Na rozdíl od rekonstrukce bazénu byla k tématu MHD zpracována nezávislými odborníky podrobná studie. Na studii MHD bylo vynaloženo 200 tisíc Kč z městského rozpočtu, což je 7,5% z uvažovaných nákladů na jednoroční zkušební provoz. U krytého bazénu by, při očekávané investici okolo čtvrt miliardy korun, studie proveditelnosti dle odborníků vyšla na 250 tisíc Kč. Což je pouhých 0,1% z celkových nákladů! Odborná studie proveditelnosti nebyla a není!

Na krytý bazén nebyla nikdy vypsána u takovýchto projektů zcela běžná architektonická soutěž. Poněkud zvláštní v celém kontextu obou projektů je také to, že u MHD mělo jít o spuštění jednoročního zkušebního procesu a u rekonstrukce bazénu půjde o zásadní investici na několik desítek let. Zastupitelstvo schválilo rekonstrukci, aniž by znalo skutečnou, projektovanou cenu. Projekt totiž prochází aktuálně revizí! Zkrátka bianco šek radě města! Nejsme zásadními odpůrci projektu rekonstrukce bazénu, ale nemůžeme podporovat obrovské a dlouhodobé výdaje z rozpočtu města aniž by celý proces obsahoval zásadní kroky, především ale ty finanční. Řádný hospodář, nikdy neplánuje projekt bez toho, aby využil všechny dostupné kroky k obhajobě takto zásadní investice, spojený s dlouhodobými výdaji z rozpočtu města.

Vojtěch Fadrný, Piráti a nezávislí Svitavy