Městská doprava brzy realitou

Městská doprava brzy realitou

Mnoho let naslouchám potřebám občanů, především seniorů v tom, že ve Svitavách městská doprava velmi chybí. Snažím se ji, kromě neformálních diskuzí s občany, vždy prosazovat také v předvolebním programu voličům. Dnes už snad mohu konečně mít dobrý pocit, alespoň v tom, že mnohá seskupení tuto myšlenku podporují také. Toto téma patří mezi stěžejní body činnosti nově ustavené „dopravní komise“ při radě města. Mám tu čest být součástí právě této komise a mohu se tedy spolupodílet na přípravných krocích. Odborníci, kteří sedí vedle mě, jsou zárukou toho, že vše se správně vyhodnotí a městská doprava bude brzy skutečností. Jen si musím postesknout, že právě největší město okresu rozlohou i počtem obyvatel je až tím posledním, které se na zavedení připravuje.

V mnohem menší Poličce jezdí již mnoho let a například v Litomyšli nyní dokonce chce radnice umožnit seniorům +65 bezplatnou přepravu. Nejsem si zcela jist, zda vše má být zdarma, ale aktuálně zpracovávaná odborná analýza jistě ukáže nejen potřebnost, ale i správné nastavení celé služby obyvatelům. Ať už půjde o dopravní prostředky, tarify nebo trasování. Věřím, že městská doprava, jako žádaná veřejná služba, bude brzy realitou. Také ve Svitavách si najde dostatek cestujících, ať už jsou pokročilého věku nebo chtějí cestovat za zábavou či do školy. Jeden z dalších bodů našeho volebního programu bude tímto splněn a budu za to velmi rád.

Miroslav Sedlák,
zastupitel za Piráti a nezávislí Svitavy