Konec herním automatům!

Konec herním automatům!

Jednou z našich priorit je boj proti hernám ve městě. Četnými výzkumy bylo prokázáno, že přítomnost heren ve městě zvyšuje míru kriminality. Není se čemu divit. Hrozba dluhové pasti, do které se dostávají celé rodiny kvůli závislosti byť jen jednoho jejího člena, nutí sociálně slabší spoluobčany k zoufalým činům. Možnost snadno vyprat špinavé peníze z krádeže, prodeje drog, nebo jiné nelegální činnosti, jsou potom přímo lákadlem pro nekalé živly. Pozitivním jevem určitě není ani míra rušení nočního klidu, který způsobují pozdní návštěvníci těchto zařízení.

Přitom je šest z devíti heren ve Svitavách koncentrováno přímo na náměstí nebo v jeho nejbližším okolí. Přímo v historickém centru města, doslova na dohled od základní školy. Zákaz působnosti heren na území města by nám přinesl více klidu a bezpečí. Na mnoha místech k zákazu již přistoupili a zatím jsem nezaznamenal lítost nad tímto rozhodnutím. Právě naopak. Podle mého názoru jde o správný krok směrem ke zdravému a prosperujícímu městu.

Před nedávnem jsme rozjeli petici „Konec herním automatům ve Svitavách„, ve které se ptáme na Váš pohled na věc. Petice se dočkala velké pozornosti a hranici stovky podpisů jsme rychle překročili. Podpisy budeme sbírat i nadále, dokud herny ve městě neskončí. Pokud se tedy chcete k situaci v této oblasti také vyjádřit, vyhledejte nás na některé z našich nadcházejících akcích – archy budeme mít při sobě.

Ondřej Hapala