Hazard a pokrytectví ve Svitavách

Hazard a pokrytectví ve Svitavách

Městské zastupitelstvo se dne 11. června 2018 usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku, která stanovuje nová pravidla pro provozování hazardních her. Nosnou myšlenkou této normy je zákaz provozování živé hry na celém území města Svitavy, a tím pádem i zákaz provozování kasina. Přítomnost hazardu ve městě je živnou půdou pro sociálně patologické jevy, kriminalitu a narušování veřejného pořádku. Zastupitelstvo svůj krok ochranou občanů města proti těmto jevům také obhajovalo. Jenomže je tomu skutečně tak? Základním předpisem upravujícím provozování hazardních her na území České republiky upravuje zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Ten obce opravňuje k vydání obecně závazné vyhlášky, která dále stanoví zda, v jakém místě a v jakém čase mohou být určité druhy hazardních her na území obce provozovány. V pravomoci obce je tedy provozování těchto druhů hazardních her na území obce i úplně zakázat.

Není ovšem hazard jako hazard. Technickou hrou zákon rozumí vše, co si představíte pod pojmem „herní automaty“. Živou hrou potom zejména typické kasinové hry typu ruleta, blackjack a karetní hry, jejichž společným definičním znakem, že hráč živou hru hraje přímo proti krupiérovi, nebo jeden proti druhému u hracích stolů. V herně lze provozovat pouze technickou hru a může v ní být umístěno maximálně 15 automatů a také výše jednotlivé sázky je omezena na 100 Kč. Provozování technické hry je tedy hlavní činností herny. Hlavní činností kasina je naproti tomu provozování živé hry, kdy zákon stanoví minimální požadavek na umožnění hry nejméně u tří stolů živé hry, přičemž v něm může být umístěno třicet a více automatů a jednotlivé sázky jsou omezeny částkou ve výši 1 000 Kč. Jenže nehledě na výši jednotlivých sázek nikdo neovlivní, jak dlouho budete u automatu sedět, a můžete tedy prohrát stejnou částku po menších obnosech.

Hazard nejvíc ohrožuje nízkopříjmové osoby, pro které je prohra v řádech jednotek tisíců kritická a může je uvrhnout do dluhové spirály. V důsledku to pak končí násobnými exekucemi, kriminalitou a rozpadem celých rodin. Omezení heren co do počtu herních automatů nebo omezování sázek přitom nehraje absolutně žádnou roli. Jediným účinným opatřením je, že lidé se sklonem k hazardu nejsou možnosti hrát vůbec vystavovány. Současná snaha ze strany zastupitelstva je přitom pouze prázdné gesto. Skutečnost, že město zakáže živou hru a prezentuje to jako nekompromisní boj s hazardem, ale nevadí mu herny, je pokrytectví. I nadále je totiž povolen provoz technické hry v 9 podnicích, z čehož 6 z nich je přímo na náměstí, nebo v jeho bezprostředním okolí. Těsně v blízkosti škol a významných kulturních památek města.

Těchto 9 heren může dle zákona provozovat až 135 automatů. Problém se ve skutečnosti neřeší, ale pouze se volí přístup, kdy se vlk nažere a koza zůstane celá. Medializace boje proti hazardu proběhla skvěle. Zastupitelé se mohli před novináři poplácat po zádech. Ve skutečnosti však nedosáhli ničeho významného. Je tedy potřeba udělat si na věc názor. Buď zde platí, že Svitavy hazard podporují, a v tom případě hernám povolme transformaci na kasina (nezmění se absolutně nic), anebo je boj proti hazardu potřeba myslet vážně, a v tom případě, ať je zakázána i technická hra.

V minulosti byl zamítnut plán otevření kasina v hotelu Schindlerův háj. Vnímám to jako promarněnou šanci se s hazardem ve Svitavách vypořádat. Vykázání heren z náměstí a koncentrace veškerého hazardu do objektu, který stojí mimo obývané území města, by představovalo chytré kompromisní řešení, při kterém by navíc městská kasa neutrpěla. Současná legislativa města toto řešení neumožňuje, nicméně my bychom rádi debatu na toto téma obnovili. Mít kasino s živou hrou nebyl vůbec špatný nápad, už kvůli tomu, že objekt hotelu Schindlerův háj marně hledá využití hodné svého potenciálu. Vždyť dobře provozovaný hazard v sobě nese i kulturní aspekt a přítomný personál dohlíží na to, kdo se v jejich podniku pohybuje. Tak jako tak chceme k roku 2021, kdy vyprší povolení Městského úřadu ve Svitavách k provozu výherních automatů, připravit půdu pro jejich zákaz. A to
minimálně na náměstí, nebo na území celého města tak, jako se to děje i jinde v regionu.

Jan Pospíšil