Deník zastupitele. Ustavující zasedání.

Deník zastupitele. Ustavující zasedání.

Rád bych dnes zahájil seriál článků, ve kterém budu informovat o dění na zastupitelstvu. Ve středu 31.10.2018 se konalo ustavující zastupitelstvo.

Dopoledne jsem řešil kdo zasedání doma tzv. „nahraje“, aby bylo možné ho zpřístupnit veřejnosti. Před třetí hodinou se ke mě dostala zpráva, že NEBUDE online přenos. Ouha co teď? Hodně málo času na to sehnat někoho kdo by to udělal přímo na jednání. Vzal jsem notebook a jel na zasedání. Na místě mi pan Dynka potvrdil, že přenos skutečně nebude. Vzal jsem iniciativu do vlastních rukou. Natáčet nebyl problém – externí webkameru za 1200Kč mám, ale jak streamovat bez internetu? Požádal jsem tedy o přístup na wifi v zasedačce. Pan tajemník Dobeš mi sdělil, že toto musí rozhodnout pan starosta. Za chvíli dorazil pan Šimek a ten naopak řekl, že to má rozhodnout pan Dobeš. Chvíli si to přehazovali jako horký brambor, ale nakonec jsem dostal přístup na wifi. Děkuju. Pan Dynka mě dopředu upozornil, že wifi není připravená na streamování, což se mohlo projevit při přenosu. VŠECHNO JDE, KDYŽ SE CHCE.

Na jednání bylo přítomno všech 26 zastupitelů, kteří tak mohli složit slib. Následovala volba starosty, místostarosty a členů rady. Náš zastupitelský klub Piráti a Nezávislí Svitavy stanovil 3 základní podmínky, za kterých podpoří navržené kandidáty:

  1. Ctí zásady otevřenosti
    Tím máme na mysli, že politikům musí být vidět pod ruce. Občané mají právo vědět, jak volení zástupci hospodaří s veřejnými prostředky. To znamená zveřejňování smluv, otevřená výběrová řízení, transparentní účty a digitalizaci. Podporujeme vyšší míru zapojení občanů do rozhodování, včetně zajištění videozáznamů z jednání zastupitelstva.
  2. Preferují rovný přístup
    Zastupitelé i veřejnost mají právo na včasné, pravdivé a nezkreslené informace. Důležité návrhy mají být v zastupitelstvu projednávány napříč celým politickým spektrem.
  3. Odmítají střet zájmů
    Odmítáme kumulaci funkcí a střet zájmů. Nepodporujeme, aby radní z pozice veřejné moci, rozhodoval o věci na níž má svůj zájem.

Očekával jsem, že dostaneme dopředu programové prohlášení vznikající koalice. To se nestalo. Nevěděl jsem tedy co chce vedení města další 4 roky dělat. Programové prohlášení nikde veřejně v tuto chvíli není.

Jak jsem konkrétně hlasoval?

Starosta Mgr. David Šimek – PROTI
Místostarosta Pavel Čížek – PROTI
Radní Bc. Ondřej Komůrka – PROTI
Radní Mgr. Ditta Kukaňová – ZDRŽEL SE
Radní Mgr. Marcela Sezemská – PROTI
Radní Mgr. Radoslav Fikejz – PROTI
Radní Ing. Jaroslav Kytýr – ZDRŽEL SE

A jdeme dál. Šlo se volit složení finančního a kontrolního výboru. Opět jsme dopředu vydali jasné stanovisko.

Ctíme zásadu, že kontrolní funkce náleží opozici. Radnice by neměla kontrolovat sama sebe. Důležité posty by měly být obsazeny především odborníky, či lidmi s odpovídajícími zkušenostmi.

Do finančního výboru koalice navrhla jako předsedu pana Mgr. Jiřího Žilku. Učil mě dějepis na Gymplu. Nevím jaké má zkušenosti v ekonomických otázkách. No a tohle byl taky jeden z důvodů proč jsme dali protinávrh. Prosazovali jsme do vedení finančního výboru Miroslava Sedláka. Tím by opozice vedla kontrolní a finanční výbor. Náš návrh neprošel a tak je předsedou pan Žilka.

Chválím argumentaci Libuše Vévodové.

Detailní materiály tady.

Odměny neuvolněných členů zastupitelstva

Dostali jsme takovouto tabulku:

Někdo tam má 50% možné odměny někdo 60%. ZDRŽEL jsem se.

Jako poslední bod byla pravidla GDPR – ochrana osobních údajů. PRO NÁVRH.

Po zasedání následovala ještě fajn neformální diskuze kdy se probíraly možnosti dotace na bazén, dokončení přestupního terminálu u nádraží.
Jo a 300 metrů zadní cesty u školy v Lačnově se letos dělat nebude. Cena astronomická – 7 milionů a technické problémy. Gumáky děti odloží snad už příští rok 🙁

Tak zase příště. Mějte se krásně.

Vojtěch Fadrný