Deník zastupitele. MHD ve Svitavách zatím nebude

Deník zastupitele. MHD ve Svitavách zatím nebude

Na listopadovém jednání zastupitelstva města bylo hlavním tématem zavedení či nezavedení MHD ve Svitavách. Než se začnu tomuto bodu věnovat, musím se zmínit o tom, jakým způsobem radnice informuje o samotném  programu jednání. Pozvánka obsahovala pouze tyto 2 body: Majetkoprávní úkony a Operativní zprávy, různé. Toto nesvědčí o dobré informovanosti o projednávaných bodech ze strany starosty města.

Je to rozhodně škoda, protože veřejnost by měla vědět o čem zastupitelstvo bude jednat. Všechno se schvalovalo jak na běžícím páse, až došlo na bod „Návrh VHD/MHD ve Svitavách“. Na stole byly 3 varianty, které se vzájemně nevylučovaly. Varianty 1 a 2 posilují stávající linkovou dopravu a rozšíření o  některé nové zastávky ve městě. Detaily tady v důvodové zprávě. Zajímavé je, že nové zastávky se začaly malovat několik týdnu před jednáním a rozhodnutím zastupitelstva 🙂 Varianta 3 měla zavést minimální MHD ve městě. Následovala velmi dlouhá diskuze, kdy zejména můj kolega Mirek Sedlák zastupitelům vysvětloval, proč by bylo dobré zavést zkušební provoz MHD. Dále se za zavedení zkušebního provozu také velmi přimlouval člen koalice, poslanec Jaroslav Kytýr z ANO 2011. V diskuzi vystoupilo několik občanů s argumenty proč by bylo dobré MHD zavést. Dopravní komise dala celé věci jednomyslně zelenou.

Hlasování nakonec dopadlo tak, že se všichni přítomní zastupitelé za SPMS a ODS ve věci zavedení zkušebního provozu MHD zdrželi. Alibismus. Jsem velmi zvědav kdy a v jaké podobě se současná koalice k řešení MHD vrátí.

Následoval bod různé, ve kterém starosta města David Šimek ukázal svou obrovskou nenávist vůči mé osobě. Starosta prezentoval kauzu šatny Šapitó, kdy si připravil fragmenty z mého lednového vystoupení na zastupitelstvu, kde jsem upozornil na nesrovnalosti ohledně průběhu stavby šaten Šapitó. Dozvěděli jsme se, že jsem tehdy místostarostu Čížka vyslýchal jak v 50. letech. V lednu jsem panu Čížkovi ukazoval fotografií základů pro šatny Šapitó a ptal se ho co je na té fotografii. Odpověděl, že to je nějaká hmota.

Starosta si začal vymýšlet o tom, že na únorovém semináři byla atmosféra, kdy bychom po sobě pomalu měli házet židlemi. To samozřejmě není pravda. Nakonec prezentoval, že trestní oznámení na vedení města bylo odloženo. Informaci získal 10. října 2019 na základě zákona 106/1999 Sb. Tady je potřeba se zastavit a zdůraznit fakta. V dubnu 2019 jsme skutečně podali na neznámého pachatele „Podnět k prošetření skutku, kterým mohl být spáchán trestný čin“. Ano, podali jsme trestní oznámení, ale nikoliv na vedení města, ale na neznámého pachatele. A to je velký rozdíl. Na jednání zastupitelstva jsem řekl, že v dané věci činíme další kroky a proto záležitost nepovažujeme za uzavřenou. Připouštím, že jsme informaci od Policie měli zveřejnit dříve. To vnímám jako chybu a omlouvám se za ni.

Pro připomenutí o co nám jde ohledně výstavby šaten Šapitó: Stavební práce byly zahájeny 4 měsíce před podpisem smlouvy o dílo a bez rozhodnutí Rady města. V žádosti o dotaci byly zamlčeny informace o rozestavěnosti stavby. Neproběhlo výběrové řízení a cena šaten byla téměř 7 milionů korun.

Na další prezentaci se starosta Šimek vrátil ke kácení stromů na ulici Pražská, kdy se obul do nepřítomné paní Čížkové, která podávala podnět k inspekci. Dále samozřejmě neopomněl zmínit mě, že jsem mu v létě neodpovídal na emaily. Z prezentace je patrné, že mě pan starosta Šimek opravdu nenávidí 🙂 Nepřijde mi normální na jednání zastupitelstva ukazovat v prezentaci fotografii jednoho z členů zastupitelstva a rozebírat tam jeho volební hesla a učitelsky říkat co kde má nebo nemá dělat. Tohle prostě na jednání zastupitelstva nepatří.

Celé zasedaní zde:

A to je všechno. Mějte se krásně.