Deník zastupitele. Listopad 2018

Deník zastupitele. Listopad 2018

Minulý týden(15.11.) jsme měli mimořádné zastupitelstvo, tentokrát už byl k dispozici i oficiální online přenos. Hodně lidí se mě ptá, proč v tom přenosu máme u našich jmen uvedeno PIRÁTI a ne PIRÁTI A NEZÁVISLÍ. Sám nevím, ale rozhodně se na to budu ptát, je to totiž matoucí. Třeba ODS má u jmen uváděno ODS a NEZ. Nejsem členem Pirátů, kandidoval jsem jako nezávislý.

Materiály pro jednání přišly pouhé 3 dny předem a k prostudování jsem se tak dostal až v pondělí 12.11. večer. Nebyly mi jasné některé věci. V úterý dopoledne jsem se obrátil na starostu s těmito dotazy:

1. Projednávaný bod programu: Majetkoprávní úkony
– Převod objektu krytého bazénu.

Dotaz: Žádám o doložení znaleckého posudku, který stanovil cenu v místě a čase obvyklou. Dále požaduji doplnění o informaci v jakých splátkách a jakou formou bude úhrada společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. poukázána.

Pan starosta asi za hodinu odepsal:

Do znaleckého posudku můžete nahlédnout na odboru rozvoje města u paní Linduškové. co se týká chodníku, na vše odpoví pan místostarosta zítra po našem návratu.

Na chodník jsem se sice neptal, ale nevadí 🙂 Obrátil jsem se na paní Linduškovou, aby mi zaslala znalecký posudek na bazén. Bylo mi odpovězeno, že ho nemají v elektronické podobě. Opravdu tomuhle máme v roce 2018 věřit?

Na jednání jsem vznesl svůj první dotaz jako zastupitel. Starosta mi vysvětloval, cituji: „Scanovat takovýto dokument je relativně časově náročná záležitost. Berte to tak, že naší úředníci na úřadě nečekají že chcete něco poslat, mají dovolené a různá školení a také svoji agendu“. Dovolená, školení – BAVÍ!

Tohle je ukázka naprosté arogance a zároveň neschopnosti. Je to už takový folklór. Před 4 lety mi starosta řekl, že studie se nezveřejňují, protože cituji: „ty soubory jsou moc velký“.

Při hlasování jsem se ZDRŽEL.

2. Projednávaný bod programu: Rozpočtová opatření pro rok 2018.
– Technická infrastruktura v lokalitě Za Kojeneckým ústavem.

Dotaz: Z předloženého materiálu není zřejmé, kdo je projektantem zakázky, jaká je celková částka za příslušnou projektovou dokumentaci a kolik bude procentuálně činit spoluúčast města. Žádám také o návrh smlouvy o spoluúčasti. Co všechno již bylo za v rozpočtu zařazených 500 tisíc zhotoveno? Žádám o doplnění o příslušné materiály a informace.

Protože od starosty info k bodu 2 nepřišlo, napsal jsem panu Obloukovi – vedoucí odboru rozvoje města. Jeho odpověď:

Předpokládaná cena je cca 2 mil  Kč vč. DPH. Pokud bude dohoda na 1/2 nákladů musíme zajistit zbytek peněz. V rozpočtu máme pouze 0,5 mil a dosud z této částky nebylo nic uhrazeno ani objednáno. Potřebujeme z důvodu účasti být připraveni. Výběr zhotovitele bude dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek.  Žádná dohoda ani smlouva o spoluúčasti  není uzavřena.

V DZ je jasně uvedeno: Projektovou dokumentaci zajišťuje společnost SILLA a.s. s tím, že město se bude podílet na částečné úhradě z důvodu koordinace společných zájmů v této lokalitě. – Firma SILLA a.s. dle obchodního rejstříku NEEXISTUJE. Na zastupitelstvu nám bylo řečeno že se jedná o překlep a jde o firmu Stilla a.s. Doufám, že ve smlouvách překlepy město nemá 🙂

No a pak se dozvíte že výběr zhotovitele bude dle veřejné zakázky, dohoda ani smlouva není uzavřena, neznáte podíl města, prostě nic. Ale máte rozhodnout, že tam dáte dalšího půl milionu. DZ a následné vysvětlení jdou proti sobě.

Ačkoliv v rozpočtových opatřeních bylo mnoho bodů, které bych rád podpořil, tak jelikož se hlasovalo o návrhu jako o celku, byl jsem PROTI.

Tak zase příště. Mějte se krásně.

Vojtěch Fadrný