Děkujeme, že to nevzdáváte

Děkujeme, že to nevzdáváte

Jarní měsíce letošního roku si zaslouží větší pozornost než v letech minulých. Nezvyklá opatření, která nás tímto obdobím provázejí dávají čas se zamyslet nad potřebností hmotných statků, nad potřebností služeb, nad potřebností všech drobností, které nás každodenně provázejí. Využíváme tento prostor, abychom poděkovali těm, kteří i přes značná rizika udržují náš svět v chodu.  

Děkujeme především těm, kteří si jako své povolání vybrali starost o naše životy. Zdravotníkům, hasičům, policistům, vojákům, záchranářům a dalším.

Poděkování patří i ostatním profesím. Prodavačům, řemeslníkům, úředníkům, učitelům, pošťákům, popelářům, vývojářům, kuchařům,  zemědělcům, řidičům, uklízecím četám, těm co sází v lese stromky, těm co se starají o řeky a rybníky, pracovníkům rozhlasu, televize, pracovníkům v energetice a všem na které jsme zapomněli.

Obrovské díky dobrovolníkům a dalším občanům, kteří svým přístupem dokáží nezištně pomáhat tam, kde je to potřeba. A nakonec díky všem, kteří svým zodpovědným přístupem a dodržováním předepsaných opatření minimalizují rizika přenosu nákazy. Jsme rádi, že Svitaváci vzali celou situaci zodpovědně a nevystavují sebe a své okolí zbytečnému riziku.

Nashledanou v lepších časech.

Libuše Vévodová, Vojtěch Fadrný, Ondřej Hapala
Piráti a nezávislí Svitavy