Bydlení pro seniory – Dům s pečovatelskou službou

Bydlení pro seniory – Dům s pečovatelskou službou

O dobře fungující společnosti vypovídá mnoho faktorů, dle mého názoru také to, jakým způsobem se stará o spoluobčany v důchodě, ať už starobním či invalidním, a také zdravotně postižené. Tito lidé jsou totiž častěji závislí na pomoci druhých, a ne každý má možnost hledat oporu v rodině. Město Svitavy zprostředkovává několik služeb, jejichž účelem je právě pomoci lidem, kteří se o sebe nemohou sami postarat nebo potřebují různou míru asistence – Seniorcentrum, Charita.

Jak už podtitulek článku napovídá, chtěl bych zde poukázat na to, jak se kvalita poskytovaných služeb a zájem města během let změnily v Domě s pečovatelskou službou na ulici Felberova. Komplex čtyř budov starý přes 25 let slouží od svého postavení seniorům a invalidním důchodcům, kteří nemají nebo si nemohou dovolit vlastní bydlení, či z jiného důvodu hledají vhodné ubytování odpovídající jejich potřebám. Nachází se zde zhruba 120 bytových jednotek, což se mohlo jevit jako dostačující v době plánování a vzniku, ale zájem o byty neustále narůstá  kvůli zřejmým demografickým  důvodům – stárnutí populaci. Město sice plánuje navýšit kapacitu Seniorcentra v objektu na T. G. Masaryka, ale zdá se, že svůj zájem o Dům s pečovatelskou službou ztrácí.

Momentálně zde chybí domovník, který dříve zastával opravy, sekání trávy nebo stříhání stromů. Opravy dnes zastává správce bytového družstva, který má tak velké pole působnosti, že se na mnohdy banální opravy čeká delší dobu. U vchodu se nacházel vrátný, který pouštěl seniory a jejich návštěvníky. Nyní je budova volně přístupná prakticky od rána do konce doby obědů, a poté může kdokoliv zazvonit a mnozí z důchodců důvěřivě otevírají i lidem, které neznají a neočekávají. Ze tří stálých uklízeček zůstala jedna. Její náplň práce se tedy ztrojnásobila, ale plat pravděpodobně zůstal téměř stejný. Samotné ceny pečovatelských služeb se samozřejmě zvedly, dle celosvětového ekonomického trendu, ale důchody či sociální dávky se zvyšují podstatně pomalejším tempem. Jako pozitivní změnu ve vývoji vnímám výstavbu parku s příjemným posezením a fitness hřištěm v těsné blízkosti hlavní budovy.

V době dotační udržitelnosti byly služby pro nájemníky zcela jiné a komplexní. Dnes toto zařízení, které se  defakto stalo běžným obytným domem v majetku města, má zcela jiný režim, než na který byli klienti (dnes nájemníci) zvyklí. Režim téměř totožný jako v ostatních bytových domech. Problém ovšem je, že obyvatelé Domu s pečovatelskou službou jsou vybírání podle jiných kritérií, ale podmínky pro příjemný život chybí.

Domnívám se, že bez patřičných dotací nezbývá městu na péči o seniory dostatek finančních prostředků. Proto by mělo  vytvořit dostatečnou  finanční  rezervu, která by obyvatelům zajišťovala  plnohodnotný a kvalitní pobyt.

Filip Makovský